Jārada jaunas darba vietas! Jāattīsta ražošana! Lai Latvijā visiem būtu darbs un pārticība!
45BALSIS

Ernests Olders

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Veidosim jaunus uzņēmumus, ražotnes, kas nodarbinātu ikvienu! Celsim darba tikumu godā! Attīstīsim rūpniecību, lai visiem būtu iespēja atrast darbu!