Veicināt jauniešu iesaisti dažādās nevalstiskās organizācijās, kā arī kultūras, sporta un sociālos pasākumos.
98BALSIS

MONTA LIEPIŅA

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 53. vidusskola

Idejas saturs

Būtisku lomu mūsdienās ieņem jauniešu iesaiste dažādos pasākumos un nevalstiskās organizācijās. Jauni, mērķtiecīgi cilvēki, kuri ir savu vērtību veidošanas ceļā, spētu pilnveidot sabiedrību, attīstīt savas iemaņas, kā arī iegūt pieredzi. Piedaloties sabiedrības dzīvē, jaunietis atrod un izsaka savu identitāti, tādēļ ir svarīgi motivēt citus darīt to pašu.