Bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem no 1. līdz 12.klasei, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību.
180BALSIS

Sandris Magone

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pamatskola

Idejas saturs

Tas ļautu pēc mācību stundām aizbraukt, piemēram, uz robotikas, ģitārspēles, itāļu valodas pulciņu; mākslas un mūzikas skolu; tenisa sekciju vai peldbaseinu pilsētā, attīstīt savas intereses. Tas dotu iespēju stiprināt nacionālo identitāti, pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu, sniegtu lepnumu par savu valsti. Uzlabotos demogrāfiskā situācija, jo ģimenes justu atbalstu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt Deklarāciju ar 6.punktu šādā redakcijā: “6) nodrošināt iespēju vispārizglītojošo skolu skolēniem izmantot sabiedrisko transportu visā Latvijā bez maksas”. Aizstāt 5.punktā punktu ar semikolu. P.S. Pats esmu no laukiem, un zinu, ka ļoti daudzas ģimenes diemžēl nevar atļauties iedot bērnam, jaunietim ceļa naudu nokļūšanai uz dažādiem interešu izglītības pulciņiem pilsētā, kultūras un sporta pasākumiem Rīgā un citur valstī. Neviena skola nevar uz vietas nodrošināt visa veida interešu izglītību – bezmaksas sabiedriskais transports ļautu pēc mācību stundām attīstīt savas intereses. Bezmaksas braukšanas iespēja jānodrošina arī vasarā, jo, piemēram, NVA vasaras nodarbinātības programmā skolēns var dabūt darbu pilsētā un izbraukāt uz to, taču par sabiedrisko transportu nākas maksāt tik daudz, ka šim pasākumam zūd jēga. Igaunijas galvaspilsētas iedzīvotājiem jau tagad sabiedriskais transports Tallinā ir par brīvu, un plānots no 1.jūlija ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu visā Igaunijā. 2018.gada rudenī Latvijā sāks darboties iniciatīva Skolas soma, taču tas būs tikai uz trim gadiem un diezgan ierobežotā izvēlē. Mana ideja dotu jaunietim brīvību, piemēram, jūlijā aizbraukt uz Ghetto Games festivālu Ventspilī un pavasara brīvdienās apciemot sen nesastaptos vecvecākus Rēzeknē, stiprinot ģimenes saites. Precīzai uzskaitei biļešu kasēs būtu jāuzrāda skolēna apliecība un jāsaņem bezmaksas jeb nulles biļete.