Eiropas Padomes Stambulas konvencijas neratificēšana
9BALSIS

Dāvis Dimpers

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Stambulas konvencija daļai ir pazīstama kā dokuments, kas tikai runā par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē apkarošanu. Pēc nosaukuma šķiet, ka ratificēt šo konvenciju būtu pilnīgi loģisks solis, tomēr es uzskatu, ka Stambulas konvencijas ratificēšana Latvijai būtu lieks solis, jo konvencija sevī ietver daudzus liekus punktus, kuri sabiedrībai nenesīs labumu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Stambulas konvenciju nav jāratificē, jo 1) 80% no visiem Stambulas konvencijas piedāvātajiem punktiem jau ir atrodami Latvijas normatīvajos aktos un no atlikušajiem 20% konvencija runā par jēdzienu "sociālais dzimums", kas nav juridisks, bet ideoloģisks termins un tādējādi atrodas pretrunā ar to, ka oficiāliem dokumentiem ir jābūt juridiski neitrāliem. 2) Konvencijas rezultātā tiktu ieviesta nevajadzīga birokrātija, proti, tiktu izveidota jauna organizācija "GREVIO", kas sekotu Stambulas konvencijas ieviešanas procesam un šīs organizācijas locekļiem tiktu nodrošināta imunitāte, piemēram, no apcietinājuma. Šādā veidā jaunizveidotā organizācija nav nepieciešama, jo kriminālprocesus pret vardarbību efektīvi spēj izskatīt jau esošā Latvijas tiesu sistēma. 3) Stambulas konvencijas nevēršas pret īstajiem vardarbības iemesliem. Kā galvenais iemesls tiek minēts stereotipi, lai gan tie ne tuvu nelīdzinās tādiem vardarbības cēloņiem kā alkohols, narkotikas, azartspēlēs un bezdarbs, kas ir galvenie vardarbības cēloņi un tādējādi būtu jāfokusējas uz šo cēloņu problēmu risināšanu.