Visiem brīvi pieejama informācija, kas iknedēļas atspoguļo, kā pieņemtie likumi un grozījumi iespaido Latvijas sabiedrību.
32BALSIS

Dagnis Sakne

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

-- cita --

Idejas saturs

Latvijas sabiedrībai ir nepieciešama sev interesējoša un izglītojoša informācija- kā pieņemtie likumi un grozījumi iespaido Latvijas sabiedrību, kuras mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji, uzsvaru liekot uz jauniešiem. Šāda veida informācija ir efektīva, jo to pārzinot un pielietojot cilvēks spēs ietaupīt savu laiku un resursus.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju- 6) jāsniedz neatkarīga informācija, kura tieši sekmē un veicina jauniešu izpratni par to kā pareizi rīkoties interneta vidē. 7)jāsniedz tāda informācija, kura ir noderīga un pielietojama dzīvē ar mērķi veicināt jaunieša laika un resursu taupīšanu.