Beigsim sevi mānīt
0BALSIS

Diana Sproģe

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Idejas saturs

Mūsu sekmēm ir liela ietekme uz mūsu dzīvi. Tās potenciāli noteiks mūsu augstskolas izvēles iespējas, kā arī attiecības gan ar vecākiem, gan ar skolotājiem un, varbūt pat, skolas vadību. Mēs esam gatavi špikot, norakstīt, un pat nenākt uz kontroldarbu, tikai lai nesabojātu savus vērtējumus. Darbiem kas nav uz vērtējumu mēs nepievēršam uzmanību. Atliek minēt cik daudz mēs iemācāmies no sistēmas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Nekas nemainīsies, un, tikai paliks sliktāk, ja skolēniem netiks iemācīts pats galvenais - kā cienīt un iemīlēt mācīšanās procesu. Šobrīd, skolēni sašķiro stundas kategorijās - kurās viņiem liks atzīmes un kurās nē. Un, protams, gatavojas un koncentrējas tikai uz to stundu kurā ieliks atzīmi. Tāpēc ka, tieši atzīme būs tā, kas ietekmēs viņa attiecības, gan ar skolu, gan ar vecākiem. Mēs, skolēni, vairs neredzam prieku mācībās un mācību procesā, neskatoties uz to cik ļoti jūs to pilnveidosiet. Mēs atrodam prieku vēl vienā desmitniekā, ko redzam kad atveram e-klasi. Tikai tas mums sniegs gandarījumu. Gandarījumu vairs nesniedz no galvas iemācīts dzejolis vai teorēma, ja par to nevar dabūt labu atzīmi. Mēs vairs, jau sen nemācāmies, mēs pelnam atzīmes. Un to kādā veidā mēs pelnam atzīmes jūs varat mainīt līdz nemaņai. Gan ar grupu darbiem, gan ar prezentāciju veidošanu, nekas nemainīsies. Jā, varbūt tagad mēs pratīsim pielietot informāciju praktiski, bet kad atzīme tiks ielikta,un stunda beigsies mēs tik pat ātri visu aizmirsīsim. Kāpēc? Tāpēc ka jau šodien, nākamajā mācību priekšmeta stundā, mums tiks ielikta vēl viena atzīme. Sistēma ir jāmaina, bet manuprāt tā ir jāmaina kopumā. Skolēniem pirmkārt ir jāiemāca mācīties,tad jādod zināšanas, un tikai tad var runāt par zināšanu praktisko pielietošanu. Izlaižot pirmo soli nevar uzcelt stabilus pamatus skolēnu izglītībā. Te, jānāk palīgā skolotājiem. Kādēļ skolotāju profesija tiek uzskatīa par cienījamu? Tieši tādēļ ,ka, tikai īsts skolotājs spēj ieinteresēt skolēnu un iedot tam zināšanas . Tagad, lielākoties skolotājs pilda tikai vienu funkciju, izklāstīt savas zināšanas. Tieši tādēļ, arī pieprasījums skolotāja profesijai ir gauži krities. Skolotāji ir zaudējuši iemaņu ieinteresēt un ieintriģēt. Mūsdienīgai klasei Latvijā nekad nebūs jautājumu skolotājam lielākoties mēs neklausāmies , brīžos mūs neinteresē, bet dažreiz vispār, ir bail jautāt. Jautājums paliek neatbildēts - ko tad mēs iemācāmies?