Latvijas sabiedrības saliedēšana un jaunatnes politizācija
28BALSIS

Rodijs Ronis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Eiropas savienībā un citviet pasaulē arvien lielāku ietekmi iegūst populistiskas idejas, kuras bieži vien ir neobjektīvas un pat sociāli destruktīvas. Ir svarīgi mūsu etniski bipolārajā un politiski sadrumstalotajā vidē izglītot jauniešus par politisko analīzi un loģisku lēmumu pieņemšanu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Izveidot atsevišķu mācību priekšmeta kursu, kurā tiktu ietverta elementāra pamatinformācija par mediju izplatītās informācijas analīzi, lai mazinātu viltus ziņu (“fake news”) ietekmi; 2. Veicināt politikas izglītību skolās, jo ir svarīgi cilvēkiem pašiem pieņemt savu lēmumu pirms vēlēšanām, nevis ietekmēties no sociālajos tīklos redzētā; 3. Veicināt jauniešu iesaistīšanos politikā, mainot kandidēšanas vecumu Saeimas vēlēšanās no 21 uz 18 gadiem.