Vasaras nodarbinātības iespējas skolēniem.
30BALSIS

Ludmila Moisejenkova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Idejas saturs

Pamatojoties uz Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, 2017.gada vasaras darbam bija pieteikušies 9869 skolēnu, kamēr vietu skaits bija tikai 5000. Tas norāda uz nepieciešamību veikt pārrunas ar darba devējiem ar mērķi aicināt viņus piedalīties aktīvāk skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, lai nodrošinātu pieprāsīto vakanču daudzumu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Pievienot 4). punktu deklarācijas projektam: jāmotivē darba devēji aktīvāk iesaistīties skolēnu vasaras nodarbinātības programmās; 2. Pievienot 5). punktu deklarācijas projektam: jānodrošina karjeras speciālists katrā mācību iestādē; 3. Pievienot 6). punktu deklarācijas projektam: jāatbalsta skolēnu profesionālā interese kādā noteiktā nozarē (piem.sportā vai mūzikā) ar atvieglojumiem mācību procesā.