Latviešu memes mācību stundās.
125BALSIS

Olavs Rāciņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienu mācību programma ir apjomīga un grūti uztverama, lai atvieglotu skolēnu uztveres spējas iesaku izmantot un atbalstīt latviešu memju iekļaušanu mācību programmā, lai ieaudzinātu vēlmi mācīties un popularizētu Latvijā radītu humoru.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 6. punktu šādā redakcijā: “6) iekļaut latviešu memes mācību programmā." Aizstāt 5. punktā punktu ar semikolu.


Saite uz prezentāciju