Deklarāciju projekti

 

Iepazīsties ar 8. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, par kuriem 8. Jauniešu Saeimā ievēlētie deputāti diskutēs pasākuma dienā gan komisijās, gan no Saeimas tribīnes.

Šogad mēs atzīmējam Latvijas valsts simtgadi. Apzinoties sevi kā mūsu valsts veidotāju, jaunieši aicināti iesniegt idejas Latvijas nākotnes veidošanai.

Jaunieši, iesniedzot savu ideju vēlēšanām, vienlaikus var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem - sabiedrība Latvijā, latviskā identitāte, Latvija nākamajā simtgadē, mūsdienīga izglītība.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 8. Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā!

       

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu mediju vidē

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka: 

1) jaunieši ar augstu medijpratību spēj orientēties daudzveidīgajā mediju vidē, kā arī meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt dažādus medijus un to saturu un piedalīties mediju satura veidošanā;

2) jāattīsta medijpratības apguve skolās īstenojamās izglītības programmās, lai veicinātu to, ka bērni un jaunieši pozitīvi, droši un efektīvi izmanto medijus mācību procesā un brīvajā laikā;

3) jāuzlabo prasmes un iemaņas atpazīt internetā viltus ziņas;

4) jāsekmē izpratne par mediju un sociālo portālu biznesa principiem un reklāmas nozīmi to darbībā;

5) jāinformē jaunieši par privātuma politiku un to, ka personiskās informācijas lietošanai un izplatīšanai internetā jābūt pārdomātai un drošai.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM 

 

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018.gada 13.aprīlī

 

 

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) mūsu valsts nākotnes garants ir spēcīgas latviskās identitātes apzināšana un saglabāšana, vienlaikus novērtējot piederību eiropeiskajai identitātei;

2) jaunieši ir latviskās identitātes veidotāji, nesēji, glabātāji un vēstītāji citām tautām un citām valstīm;

3) mēs, Eiropas jaunieši, visi kopīgi esam atbildīgi arī par to, kāda būs Eiropas nākotne;

4) jāsekmē sadarbība un jāstiprina saites ar tautiešiem ārvalstīs;

5) jauniešiem aktīvi un mērķtiecīgi jāiesaistās darbībā, kas vērsta uz iepriekšminēto mērķu sasniegšanu.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

  

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018.gada 13.aprīlī

 

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā

 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) tikai izglītoti un uzņēmīgi jaunieši varēs nodrošināt valsts attīstību;

2) ikvienam jaunietim jāiesaistās kultūras, sporta un sociālos pasākumos;

3) jāveicina jauniešu nodarbinātība, spēja adaptēties, būt elastīgiem, izvēloties profesiju.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018.gada 13.aprīlī

 

 

____________________________________________________ 

 

 

Projekts 

DEKLARĀCIJA 

par vispusīgi izglītotiem jauniešiem

 

Apzinoties, ka vispusīgi izglītots jaunietis ir nākotnes pamats, Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams: 

1) ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un tādu pieeju mācīšanai, lai jaunieši apgūtu dzīvei svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas viņiem palīdzēs risināt problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās;

2) nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi, lai kompetencēs balstītais izglītības saturs tiktu efektīvi pasniegts jauniešiem;

3) piedāvāt jauniešu interesēm un pieprasījumam atbilstošas neformālās izglītības programmas;

4) pilnveidot mūžizglītības sistēmu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un kvalitatīvu kompetenču apguvi plašā darbību jomā, kā arī pilsonisku līdzdalību un personības izaugsmi strauji mainīgajā pasaulē;

5) veidot dziļāku izpratni par sabiedrībā notiekošajiem politiskajiem procesiem un veicināt jauniešu līdzdalību tajos.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

8. Jauniešu Saeima 

Latvijas Republikas Saeimas namā 

Rīgā, 2018.gada 13.aprīlī

 

Pielikumi