Darba kārtība

 

8. JAUNIEŠU SAEIMA

2018.gada 13.aprīlis  |  Latvijas Republikas Saeima

  

Darba kārtība

8.00     Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju, balsu skaitītāju) apmācība

Norises vieta – Apmeklētāju un informācijas centrs, Jēkaba iela 16

 

9.00     Jauniešu Saeimas dalībnieku reģistrācija

Norises vieta – Lielais vestibils, Jēkaba iela 11

(Ieeja pa Saeimas durvīm no Klostera ielas puses, personām ar kustību traucējumiem – dienesta ieeja no Jēkaba ielas puses)

 

9.50     Jauniešu Saeimas dalībnieku apmācība

Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

 

10.00 – 11.00 Jauniešu Saeimas pirmā sēde

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklāj un vada sēdi

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzruna

Jauniešu Saeimas dalībnieki dod svinīgo solījumu

Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ieņem savu vietu

Tiek apstiprināti Jauniešu Saeimas deputātu mandāti

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi ieņem savu vietu

Tiek apstiprinātas Jauniešu Saeimas komisijas

 

Komisijām tiek nodoti deklarāciju projekti:

1) “Par jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu mediju vidē”

2) “Par latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē”

3) “Par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā”

4) “Par vispusīgi izglītotiem jauniešiem”

Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

 

JAUNIEŠU SAEIMAS DEPUTĀTU FOTOGRAFĒŠANĀS KOPĀ AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

 

11.00 – 12.50 Darbs Jauniešu Saeimas komisijās:

 

  • Deklarācija “Par jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu mediju vidē”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija (komisijas krāsa – SARKANA)

            Norises vieta403. telpa, Jēkaba iela 16

 

  • Deklarācija “Par latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē”

Eiropas lietu komisija (komisijas krāsa – ZILA)

Norises vieta – 306. telpa, Jēkaba iela 6/8

 

  • Deklarācija “Par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā”

Ilgtspējīgas attīstības komisija (komisijas krāsa – ORANŽA)

Norises vieta – 409. telpa, Jēkaba iela 10/12

 

  • Deklarācija “Par vispusīgi izglītotiem jauniešiem”

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (komisijas krāsa – ZAĻA)

Norises vieta – 407. telpa, Jēkaba iela 16

 

12.50 – 14.00 Pusdienas

Norises vieta –Saeimas ēdnīca, Jēkaba iela 11

 

13.40 – 14.00 Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklāj un vada sēdi

Sēdē piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi

Darba kārtība: Jauniešu Saeimas sēdes sasaukšana pulksten 14.00 un sēdes darba kārtības sastādīšana un apstiprināšana

Norises vieta –314. telpa, Saeimas priekšsēdētājas apspriežu telpa, Jēkaba iela 11

 

14.00 – 16.00 Jauniešu Saeimas otrā sēde

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklāj un vada sēdi

Darba kārtība: četru deklarāciju projektu izskatīšana

Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

 

16.30 – 17.00 Svinīgs noslēguma pasākums

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveic un apbalvo pasākuma dalībniekus un informatīvos atbalstītājus
Saeimas komisiju priekšsēdētāji sveic un apbalvo titula “Nākotnes politiķis” ieguvējus

Norises vieta – Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11

 

Pēc svinīgā noslēguma pasākuma sarunas, fotografēšanās un uzkodas

Norises vieta – Lielais vestibils, Jēkaba iela 11

 

 Jauniešu Saeimas sēdes būs skatāmas arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

Pielikumi